Historiek

Historiek

 

In 1973 startte Prof. Pierre Velas in Toulouse de "Université du troisième âge", een instituut bedoeld voor ook niet-universitair geschoolde senioren. Het opzet was om personen boven de 55 jaar na het beëindigen van hun beroepsloopbaan verder te informeren over actuele evoluties binnen wetenschap, economie, maatschappij, kunst en cultuur, om zo op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Vlaanderen nam die gedachte over en startte met een ‘universiteit voor derde leeftijd’. Kortrijk was hierin koploper in 1975 en daarna volgden Brugge, Leuven, Brussel, Hasselt, Gent, Antwerpen en ook Roeselare.

 
Twee Roeselaarse dames, Gilberte Keysabyl en Lut De Bontridder, hadden in Brugge een nauwe contact met Denise Hebb Watteyne, toenmalig ondervoorzitster UDL-Brugge, die hen stimuleerde om een afdeling in Roeselare op te starten. Op initiatief van Lut De Bontridder aanvaardde haar echtgenoot, Roger Colman, de stap te wagen.  Hij legde de nodige contacten en samen met een beperkt bestuur werd een eerste cyclus van 6 lezingen opgestart in het academiejaar 1995-1996 in de hoop een 50-tal geïnteresseerden te kunnen bereiken. Het werden er 299.

 

 

 

De belangstelling voor de lezingen bleef stijgen en dankzij de opening van het Cultuurcentrum De Spil in maart 1997 konden we heel wat meer leden toelaten en kunnen we ze nu ook jaarlijks vergasten op twee bijzondere evenementen met een muzikaal optreden gekoppeld aan een mooie receptie.

 

De leden van het oorspronkelijk bestuur met Roger Colman, Gilberte Keysabyl, Lut De Bontridder, Christiane Vergucht, Riguette Lagae en Frans Meirhaeghe kregen al vlug de hulp van Luc Coppens, Guido Rommel, Palmer Doubel en Jos Vandenbussche.

Jaar na jaar groeide het ledenaantal wat ons in 2006 deed beslissen een numerus clausus in te voeren en met wachtlijsten te werken. Intussen mag men rekenen op één tot twee jaar geduld vooraleer men effectief lid kan worden van UDL-Roeselare.

Naast de gewone lezingen en de feestactiviteiten organiseert UDL-Roeselare intussen ook twee culturele excursies per jaar.

 

In 2014 besloot UDL-Roeselare als feitelijke vereniging de stap te zetten naar een VZW. De stichtingsvergadering vond plaats op 21 december 2013 en de oprichtingsakte met de statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2014. De laatste wijzigingen dateren van 26/02/2021 en 17/07/2023. Wil je hierover meer weten :

 

Tijdens het nieuwjaarsfeest 2018 kregen Roger Colman en zijn echtgenote Lut De Bontridder uitgebreide felicitaties voor hun jarenlange inzet en dit was het moment waarop Roger Colman het voorzitterschap doorgaf aan Ann Sarre.

 

Wil je meer informatie/foto's zien van het 25-jarig bestaan van UDL-Roeselare, klik op onderstaande foto. 

 

 

Het bestuur door de jaren heen : 

 

+ Roger Colman (1995-2018), voorzitter (1995-2018)

Lut De Bontridder (1995-2018), reisverantwoordelijke (1995-2010)

+ Gilberte Keysabyl  (1995-2009)

+ Christiane Vergucht (1995-1998)

+ Riguette Lagae   (1995-2022), penningmeester (1998-2008)

+ Frans Meirhaeghe (1995-2008) 

+ Luc Coppens (1996-2016), ondervoorzitter (2008-2016)

Guido Rommel (1998-2023), feestorganisator (1998-2023)

Palmer Doubel (2004-2017)

Jos Vandenbussche (2004- 2024), secretaris (2008-2024)

+ Guido Sobry (2008-2020), penningmeester (2008-2014)

Dina Wackenier (2009-heden), reisverantwoordelijke (2010-heden)

Ann Sarre (2013-heden), ondervoorzitter (2013-2018), voorzitter (2018-heden)

Michelle Brichot (2016-2023), zaalverantwoordelijke (2018-2023)

+ José Naert (2018-2020), moderator (2018-2020)

+ Etienne Schacht (2018-2022), ondervoorzitter (2018-2022)

Herman Vansteenkiste (2018-heden),  penningmeester (2019-heden)

Hugo Brackx (2021-heden), webmaster (2023-heden), secretaris (2024-heden)

Yves Vandeghinste (2021-heden), moderator (2021-heden), ondervoorzitter (2023-heden)

Damienne Cottens (2023-heden), zaalverantwoordelijke (2023-heden), reisverantwoordelijke (2023-heden)

Regis Heyman (2023-heden), feestorganisator (2023-heden)